Klachtenregeling

Omdat wij als Pavan-IT onze klanten de allerbeste service willen verlenen, vinden wij het heel erg belangrijk om van u te horen wanneer u klachten mocht hebben over door u gekochte produkten, reparaties en/of diensten.

Als u een klacht heeft, doe dit dan zo snel mogelijk. Wettelijk is bepaald dat een klacht binnen twee maanden na ontdekking ingediend moet worden. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Dat mag uiteraard ook via een (bijlage in) een e-mail.

Als u een klacht bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Samen met u zoeken we altijd naar een passende oplossing.