Privacyverklaring

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
  • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Pavan-IT Computers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pavan-IT Computers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/RMA formulier op de website of in de winkel aan Pavan-IT Computers verstrekt.

Pavan-IT Computers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer
– Uw type PC / Laptop
– Uw wachtwoord ( ivm RMA )

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Pavan-IT Computers GEGEVENS NODIG HEEFT

Pavan-IT Computers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Pavan-IT Computers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG Pavan-IT Computers GEGEVENS BEWAART

Pavan-IT Computers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Pavan-IT Computers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pavan-it.nl. Pavan-IT Computers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Pavan-IT Computers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pavan-IT Computers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pavan-IT Computers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pavan-IT Computers op via info@pavan-it.nl. www.pavan-it.nl is een website van Pavan-IT Computers.

Pavan-IT Computers is als volgt te bereiken:

Amandelstraat 37
2564 EW Den Haag
Telefoon: 070 323 6090
WhatsApp: 06 100 579 11
E-mail: info@pavan-it.nl
KvK: 27306790
BTW:NL 1539.15.456.B01
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00